Mithat DEK
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

  Asgari Geçim İndirimi
  Beyanname Süreleri
  Defter Tasdik Ücretleri
  İş Kanunu IPC
  Hizmetlerimiz
  Sıkça Sorulan Sorular
  Sakatlık Mevzuatı
  M2 İnşaat Maliyet Bedelleri
  Vergi Takvimi
  Vergi Kodları
  Vakıflar Mevzuatı
  E-devlet

 

  Açık & Kapalı Fatura Ayırımı
  SSK Emeklilik Yaşı
  SSK Emeklilik Şartları ?
  Bagkur Kademeli Emeklilik
  Sıkça Sorulan Sorular
  Devletten nasıl çeyiz yardımı alacaksınız?
  İşçilerin babalık izni 5 gün olacak
  Dilekçe ve Formlar

Vakıflar Mevzuatı

Vakıflar Mevzuatı

Vakıflar Tek Düzen Hesap Planı (Makale)

Vakıflar Tek Düzen Hesap Planı

Bakanlar Kurulunca Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıflar Listesi

Vakıf Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Vakıflar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Türk Medeni Kanun Hükümlerine Göre Kurulan Vakıfların Tüzel Kişiliğinin Son Bulması ve Mal Varlığının Tasfiyesi. Çağatay YARAR. V.G.M. Müfettişi

Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayın Yönetmeliği

Vakıflarda Bildirim ve Beyannameler.

Vakıflar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıfların Tescil ve İlanı Hakkında Tüzük (BKK 2013/4513)

Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiraya Verilmesi İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3)

Vakıflar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Yerel Yönetimlerin, Derneklerin ve Vakıfların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

 
8,6301
7,8596
5,1489

 


         

1479 sok no:7 k:1 Berent Apt. Alsancak
Telefon : 232 441 78 74
E-Posta :info@mithatdekmalimusavirlik.com