Mithat DEK
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

  Asgari Geçim İndirimi
  Beyanname Süreleri
  Defter Tasdik Ücretleri
  İş Kanunu IPC
  Hizmetlerimiz
  Sıkça Sorulan Sorular
  Sakatlık Mevzuatı
  M2 İnşaat Maliyet Bedelleri
  Vergi Takvimi
  Vergi Kodları
  Vakıflar Mevzuatı
  E-devlet

 

  Açık & Kapalı Fatura Ayırımı
  SSK Emeklilik Yaşı
  SSK Emeklilik Şartları ?
  Bagkur Kademeli Emeklilik
  Sıkça Sorulan Sorular
  Devletten nasıl çeyiz yardımı alacaksınız?
  İşçilerin babalık izni 5 gün olacak
  Dilekçe ve Formlar

İş Kanunu IPC

 

4857 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (TL)

 

 

Sıra

No.

 

Kanun

Maddesi

 

Ceza

Maddesi

 

Fiil

01.01.2013

YILINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARI (TL) ( Yeniden Değerleme Oranı % 7,80)

 

1

3

98

İşyerini muvazaalı olarak bildirmek

 

14.651

İşyerini muvazaalı olarak bildiren asıl işveren ile alt işveren vekillerine ayrı ayrı.

2

5

99/a

İşçilere eşit davranma ilkesine aykırı davranmak

118

Bu durumdaki her işçi için

3

7

99/a

Geçici İş İlişkisine ilişkin yükümlülüklere uymamak

118

Bu durumdaki her işçi için

4

8

99/b

İş sözleşmesinin  içeriğini belirtir yazılı belgeyi vermemek

118

Bu durumdaki her işçi için

5

14

99/b

Çağrı üzerine çalışma hükümlerine  aykırı davranmak

118

Bu durumdaki her işçi için

6

28

99/c

İşten ayrılan işçiye Çalışma Belgesi vermemek, belgeye gerçeğe aykırı bilgi yazmak

 

118

Bu durumdaki her işçi için

7

29

100

Madde hükmüne aykırı olarak işçi çıkartmak (toplu işçi çıkarma)

485

Bu durumdaki her işçi için

8

30

101

Özürlü ve Eski Hükümlü Çalıştırmamak

 

1.832

Çalıştırılmayan her özürlü ve eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için

9

32

102/a

Ücret ile bu kanundan doğan veya TİS'den yada iş sözleşmesinden doğan ücreti kasten ödememek veya eksik ödemek

 

134

Bu durumda olan her işçi ve her ay için

10

32

102/a

Ücret, pirim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödememek

 

134

Bu durumda olan her işçi ve her ay için

11

37

102/b

Ücret hesap pusulası düzenlememek

485

 

12

38

102/b

Yasaya aykırı ücret kesme cezası vermek veya kesintinin sebep ve hesabını bildirmemek

485

 

13

39

102/a

Asgari ücreti ödememek veya eksik ödemek

134

Bu durumdaki her işçi ve her ay için

14

41

102/c

Fazla çalışmalara  ilişkin ücreti ödememek,  işçiye hak ettiği serbest zamanı altı ay zarfında kullandırmamak, fazla saatlerde yapılacak çalışmalar için işçinin onayını almamak.

 

237

Bu durumdaki her işçi için

15

52

102/b

Yüzde ile ilgili belgeyi  temsilciye vermemek

485

 

16

56

103

Yıllık ücretli izni yasaya aykırı şekilde bölmek,

237

Bu durumdaki her işçi için

17

57

103

İzin ücretini yasaya aykırı şekilde ödemek veya eksik ödemek

237

Bu durumdaki her işçi için

18

59

103

Sözleşmesi fesh edilen işçiye yıllık izin ücreti ödememek

237

Bu durumdaki her işçi için

19

60

103

Yıllık izin yönetmeliğinin esas usullerine aykırı olarak izni kullandırmamak veya eksik kullandırmak

237

Bu durumdaki her işçi için

20

63

104

Çalışma sürelerine ve buna dair yönetmelik hükümlerine  uymamak

1.293

 

21

64

104

Telafi çalışması usullerine uymamak

237

Bu durumdaki her işçi İçin

22

68

104

Ara dinlenmesini  uygulamamak

1.293

 

23

69

104

İşçileri geceleri 7.5 saatten fazla çalıştırmak,  gece ve gündüz postalarını değiştirmemek

1.293

 

24

71

104

Çocukları çalıştırma yaşına ve çalıştırma yasağına aykırı davranmak

1.293

 

25

72

104

Yer ve sualtında çalıştırma yasağına uymamak

1.293

 

26

73

104

Çocuk ve genç işleri gece çalıştırmak veya ilgili yönetmelik hükümlerine  aykırı hareket etmek

 

1.293

 

27

74

104

Doğum öncesi - sonrası sürelerde kadın işçiyi çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek

 

1.293

 

28

75

104

İşçi Özlük dosyasını düzenlememek

1.293

 

29

76

104

Çalışma sürelerine ilişkin yönetmeliklere muhalefet etmek

1.293

 

30

92/2

107/1-a

Çağrıldıkları  zaman gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermemek,  İş Müfettişlerinin

92/1.fıkrada  yazılı görevlerini yapmak için kendilerine  her çeşit kolaylığı  göstermemek  ve bu yoldaki emir ve isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmemek.

 

11.721

 

31

96/1

107/1-b

İfade ve bilgilerine başvurulan işçilere işverenlerce  telkinlerde bulunma, gerçeği saklamaya yahut değiştirmeye  zorlama veyahut ilgili makamlara  ifade vermeleri üzerine onlara karşı kötü davranışlarda  bulunmak

 

11.721

 

32

107/2

İş Müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerinin yapılmasını  ve sonuçlandırılmasını engellemek.

 

11.721

 

 

 
8,6301
7,8596
5,1489

 


         

1479 sok no:7 k:1 Berent Apt. Alsancak
Telefon : 232 441 78 74
E-Posta :info@mithatdekmalimusavirlik.com