Mithat DEK
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

  Asgari Geçim İndirimi
  Beyanname Süreleri
  Defter Tasdik Ücretleri
  İş Kanunu IPC
  Hizmetlerimiz
  Sıkça Sorulan Sorular
  Sakatlık Mevzuatı
  M2 İnşaat Maliyet Bedelleri
  Vergi Takvimi
  Vergi Kodları
  Vakıflar Mevzuatı
  E-devlet

 

  Açık & Kapalı Fatura Ayırımı
  SSK Emeklilik Yaşı
  SSK Emeklilik Şartları ?
  Bagkur Kademeli Emeklilik
  Sıkça Sorulan Sorular
  Devletten nasıl çeyiz yardımı alacaksınız?
  İşçilerin babalık izni 5 gün olacak
  Dilekçe ve Formlar

Defter Tasdik Ücretleri

2016 YILI MÜKELLEF İÇİN DEFTER VE SARF MALZEME KATILIM GİDERLERİ

1. İSLETME DEFTERİ - SERBEST MESLEK DEFTERİ (İSCİSİZ)___________________________________________________ : 340,00.-TL

İşletme Defteri, noter tasdik ücreti, 2016 yılında kullanılacak olan kırtasiye sarf malzemeleri ve diğer masraflar. 12 aylık evrak alım ve fotokopi giderleri, e-beyanname, e-bildirge, tahakkuk çıktıları internet kullanım masrafları vs. 2016 Yılı ücret sözleşmesi yıllık tutarının binde 9,48'i kadar damga vergisi bedeli vs.

2. İSLETME DEFTERİ - SERBEST MESLEK DEFTERİ (İŞÇİLİ)____________________________________________________ : 420,00 TL

İşletme Defteri, noter tasdik ücreti, 2016 yılında kullanılacak olan, kırtasiye sarf malzemeleri ve diğer ’ masraflar. 12 aylık evrak alım ve fotokopi giderleri. Sigortalı işçiye ait SGK işe giriş, işten ayrılış, aylık prim hizmet cetveli, aylık işgücü çizelgesi, eksik gün bildirim formu ve ekleri, ücretli izin takip belgesi, işçi özlük dosyası, ücret pusulası, çalışma belgesi, e- beyanname, e-bildirgeler ile ilgili beyanname, bildirge, tahakkuk, makbuzlara ait fotokopi ve A4 kağıdı giderleri ve internet kullanım masrafları vs. 2016 yılı ücret sözleşmesi yıllık tutarının binde 9,48'i kadar damga vergisi bedeli vs.

3. SERMAYE ŞİRKETLERİ ve BİLANÇO USULÜ DEFTER (İŞÇİSİZ) ________________________________________________ : 760,00.-TL

Yevmiye, defteri kebir, Envanter, noter tasdik ücreti, 2016 yılında kullanılacak olan kırtasiye sarf ’ malzemeleri ve diğer masraflar. 12 aylık evrak alım, fotokopi giderleri, e-beyanname, e-bildirge, tahakkuk çıktıları internet kullanım masrafları vs. 2016 yılı ücret sözleşmesi yıllık tutarının binde 9,48'i kadar damga vergisi bedeli vs.

4. SERMAYE ŞİRKETLERİ ve BİLANÇO USULÜ DEFTER (İSCİLİ)_________________________________________________ : 880,00.-TL

Yevmiye, defteri kebir, Envanter, noter tasdik ücreti, 2016 yılında kullanılacak olan kırtasiye sarf ’ malzemeleri ve diğer masraflar. 12 aylık evrak alım ve fotokopi giderleri. Sigortalı işçiye ait SGK işe giriş, işten ayrılış, aylık prim hizmet cetveli, aylık işgücü çizelgesi, eksik gün bildirim formu ve ekleri, ücretli izin takip belgesi, işçi özlük dosyası, ücret pusulası, çalışma belgesi, e-beyanname, e-bildirgeler ile ilgili beyanname, bildirge, tahakkuk, makbuzlara ait fotokopi ve A4 kağıdı giderleri ve internet kullanım masrafları vs. 2016 yılı ücret sözleşmesi yıllık tutarının binde 9,48'i kadar damga vergisi bedeli vs.

5. ELEKTRONİK ORTAMDA DEFTER ________________________________________________________________________ : 1.550,00.-TL

Elektronik ortamda defter tutulmasına olanak sağlayan Elektronik Defter Genel Tebliğde defterlerini elektronik ortamda oluşturmak, kaydetmek, muhafaza ve ibraz etmek isteyen ve gereken şartlara - prosedürlere haiz olan gerçek ve tüzel kişiler için, Envanter ile pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ve genel kurul toplantı ve müzakere defteri, noter tasdik ücreti, 2016 yılında kullanılacak olan kırtasiye sarf malzemeleri ve diğer masraflar. 12 aylık evrak alım, fotokopi giderleri, e-beyanname, e-bildirge, internet kullanım masrafları vs. 2016 yılı ücret sözleşmesi yıllık tutarının binde 9,48'i kadar damga vergisi bedeli vs. (6102 Sayılı TTK'na göre Haziran 2016 sonuna kadar yapılacak olan kapanış tasdiki)

Notlar: 1- 2016 yılında hizmet vereceğiniz müşterilerinizle yazılı ücret sözleşmesi yapmanız zorunlu olup, sözleşmeler Damga Vergisi Kanunu hükümlerine göre sözleşme tutarının binde 9,48'i kadar damga vergisine tabidir. 2- Ticaret Sicil Tasdikname bedelleri tabloda gösterilen rakamlara dâhil olmayıp ayrıca tahsil edilecektir. Değişiklik olmadığı taktirde hazırda bulunan Ticaret Sicil Tasdiknameleri geçerliliğini koruyacaktır. 3- Sermaye Şirketlerinde, YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ, GENEL KURUL TOPLANTI VE MÜZAKERE DEFTERİ TASDİKİ İÇİN İLAVE ÜCRET ALINIR.

 
8,6301
7,8596
5,1489

 


         

1479 sok no:7 k:1 Berent Apt. Alsancak
Telefon : 232 441 78 74
E-Posta :info@mithatdekmalimusavirlik.com