Mithat DEK
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

  Asgari Geçim İndirimi
  Beyanname Süreleri
  Defter Tasdik Ücretleri
  İş Kanunu IPC
  Hizmetlerimiz
  Sıkça Sorulan Sorular
  Sakatlık Mevzuatı
  M2 İnşaat Maliyet Bedelleri
  Vergi Takvimi
  Vergi Kodları
  Vakıflar Mevzuatı
  E-devlet

 

  Açık & Kapalı Fatura Ayırımı
  SSK Emeklilik Yaşı
  SSK Emeklilik Şartları ?
  Bagkur Kademeli Emeklilik
  Sıkça Sorulan Sorular
  Devletten nasıl çeyiz yardımı alacaksınız?
  İşçilerin babalık izni 5 gün olacak
  Dilekçe ve Formlar

Asgari Geçim İndirimi

 

ÜCRETLERDE VERGİ İNDİRİMİ (01.01.2007 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE) YÜRÜRLÜKTEN  KALDIRILARAK
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (01.01.2008 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE) YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR.

193 sayılı Kanunun mülga 32 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

            

             "Asgarî geçim indirimi

             MADDE 32 – Ücretin gerçek usûlde vergilendirilmesinde asgarî geçim indirimi uygulanır.

 

            Asgarî geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için % 50’si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10’u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5 diğer çocuklar için % 5’idir. Gelirin kısmî döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarları esas alınır. Asgarî geçim indirimi, bu fıkraya göre belirlenen tutar ile 103 üncü maddedeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanır. Mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde iade yapılmaz.

 

             İndirimin uygulamasında "çocuk" tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları, "eş" tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade eder.

 

             İndirim tutarının tespitinde mükellefin, gelirin elde edildiği tarihteki medenî hali ve aile durumu esas alınır. İndirim, yukarıdaki oranlara göre hesaplanan tutarları aşmamak kaydıyla, ücret geliri elde eden aile fertlerinden her biri için ayrı ayrı, çocuklar için eşlerden yalnızca birisinin gelirine uygulanır. Boşananlar için indirim tutarının hesabında, nafakasını sağladıkları çocuk sayısı dikkate alınır.

 

             Bakanlar Kurulu, indirim konusu yapılacak toplam tutarın asgarî ücretin yıllık brüt tutarını aşmaması şartıyla ikinci fıkrada belirtilen asgarî geçim indirimi oranlarını artırmaya veya kanunî oranına kadar indirmeye yetkilidir.

 

             Asgarî geçim indiriminin uygulama dönemleri ve mahsup şekli ile diğer hususlara ilişkin usûl ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir."

 

            1/1/2008 tarihinden itibaren elde edilecek gelirlere uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

 

 

2013 Yılı için Asgari Geçim İndirimi maaşlara kaç TL uygulanacak

Medeni Durum

Aylık Asgari Geçim İndirimi Tutarı *

Bekâr

73,40

Evli eşi çalışan

73,40

Evli eşi çalışan 1 çocuk

84,40

Evli eşi çalışan 2 çocuk

95,41

Evli eşi çalışan 3 çocuk

102,75

Evli eşi çalışan 4 çocuk

110,09

Evli eşi çalışmayan

88,07

Evli eşi çalışmayan 1 çocuk

99,08

Evli eşi çalışmayan 2 çocuk

110,09

Evli eşi çalışmayan 3 çocuk

117,43

Evli eşi çalışmayan 4 çocuk

124,77

2012 Yılı için Asgari Geçim İndirimi maaşlara kaç TL uygulanacak

Medeni Durum

Aylık Asgari Geçim İndirimi Tutarı *

Bekâr

66,49

Evli eşi çalışan

66,49

Evli eşi çalışan 1 çocuk

76,46

Evli eşi çalışan 2 çocuk

86,43

Evli eşi çalışan 3 çocuk

93,08

Evli eşi çalışan 4 çocuk

99,73

Evli eşi çalışmayan

79,79

Evli eşi çalışmayan 1 çocuk

89,76

Evli eşi çalışmayan 2 çocuk

99,73

Evli eşi çalışmayan 3 çocuk

106,38

Evli eşi çalışmayan 4 çocuk

113,03

Hesaplamada 2012 yılı Asgari Ücretin Brüt tutarı baz alınmıştır. (01.01.2012 Tarihinden İtibaren Asgari Ücretin Brüt tutarı 886,50.-TL olarak belirlenmiştir.)
 

2011 Yılı için Asgari Geçim İndirimi maaşlara kaç YTL uygulanacak

Medeni Durum

Aylık Asgari Geçim İndirimi Tutarı *

Bekâr

59,74

Evli eşi çalışan

59,74

Evli eşi çalışan 1 çocuk

68,70

Evli eşi çalışan 2 çocuk

77,66

Evli eşi çalışan 3 çocuk

83,63

Evli eşi çalışan 4 çocuk

89,61

Evli eşi çalışmayan

71,69

Evli eşi çalışmayan 1 çocuk

80,65

Evli eşi çalışmayan 2 çocuk

89,61

Evli eşi çalışmayan 3 çocuk

95,58

Evli eşi çalışmayan 4 çocuk

101,55

Hesaplamada 2011 yılı Asgari Ücretin Brüt tutarı baz alınmıştır. (01.01.2011 Tarihinden İtibaren Asgari Ücretin Brüt tutarı 796,50.-TL olarak belirlenmiştir.)
 

2010 Yılı için Asgari Geçim İndirimi maaşlara kaç YTL uygulanacak

Medeni Durum

Aylık Asgari Geçim İndirimi Tutarı *

Bekâr

54,68

Evli eşi çalışan

54,68

Evli eşi çalışan 1 çocuk

62,88

Evli eşi çalışan 2 çocuk

71,08

Evli eşi çalışan 3 çocuk

76,55

Evli eşi çalışan 4 çocuk

82,01

Evli eşi çalışmayan

65,61

Evli eşi çalışmayan 1 çocuk

73,81

Evli eşi çalışmayan 2 çocuk

82,01

Evli eşi çalışmayan 3 çocuk

87,48

Evli eşi çalışmayan 4 çocuk

92,95

Hesaplamada 2010 yılı Asgari Ücretin Brüt tutarı baz alınmıştır. (01.01.2010 Tarihinden İtibaren Asgari Ücretin Brüt tutarı 729.-TL olarak belirlenmiştir.)

 

2009 Yılı için Asgari Geçim İndirimi maaşlara kaç YTL uygulanacak

Medeni Durum

Aylık Asgari Geçim İndirimi Tutarı *

Bekâr

49,95

Evli eşi çalışan

49,95

Evli eşi çalışan 1 çocuk

57,44

Evli eşi çalışan 2 çocuk

64,94

Evli eşi çalışan 3 çocuk

69,93

Evli eşi çalışan 4 çocuk

74,92

Evli eşi çalışmayan

59,94

Evli eşi çalışmayan 1 çocuk

67,43

Evli eşi çalışmayan 2 çocuk

74,93

Evli eşi çalışmayan 3 çocuk

79,92

Evli eşi çalışmayan 4 çocuk

84,92

Hesaplamada 2009 yılı Asgari Ücretin Brüt tutarı baz alınmıştır. (01.01.2009 Tarihinden İtibaren Asgari Ücretin Brüt tutarı 666.-TL olarak belirlenmiştir.)

 

2008 Yılı için Asgari Geçim İndirimi maaşlara kaç YTL uygulanacak

Medeni Durum

Aylık Asgari Geçim İndirimi Tutarı *

Bekâr

45,63

Evli eşi çalışan

45,63

Evli eşi çalışan 1 çocuk

52,47

Evli eşi çalışan 2 çocuk

59,31

Evli eşi çalışan 3 çocuk

63,88

Evli eşi çalışan 4 çocuk

68,44

Evli eşi çalışmayan

54,75

Evli eşi çalışmayan 1 çocuk

61,60

Evli eşi çalışmayan 2 çocuk

68,44

Evli eşi çalışmayan 3 çocuk

73,00

Evli eşi çalışmayan 4 çocuk

77,57

 

Hesaplamada 2008 yılı Asgari Ücretin Brüt tutarı baz alınmıştır. (01.01.2008 Tarihinden İtibaren Asgari Ücretin Brüt tutarı 608.40-YTL olarak belirlenmiştir.)

 
8,6301
7,8596
5,1489

 


         

1479 sok no:7 k:1 Berent Apt. Alsancak
Telefon : 232 441 78 74
E-Posta :info@mithatdekmalimusavirlik.com