Mithat DEK
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

  Asgari Geçim İndirimi
  Beyanname Süreleri
  Defter Tasdik Ücretleri
  İş Kanunu IPC
  Hizmetlerimiz
  Sıkça Sorulan Sorular
  Sakatlık Mevzuatı
  M2 İnşaat Maliyet Bedelleri
  Vergi Takvimi
  Vergi Kodları
  Vakıflar Mevzuatı
  E-devlet

 

  Açık & Kapalı Fatura Ayırımı
  SSK Emeklilik Yaşı
  SSK Emeklilik Şartları ?
  Bagkur Kademeli Emeklilik
  Sıkça Sorulan Sorular
  Devletten nasıl çeyiz yardımı alacaksınız?
  İşçilerin babalık izni 5 gün olacak
  Dilekçe ve Formlar

 Belgede Sahtecilik Damgasına Son! ...

  Vergi müfettişi bir inceleme sırasında, adresinde bulunamayan bir mükellefi rahatlıkla sahte belge düzenleyicisi ilan edebilmekteydi. Başka hiçbir somut veriye dayanmayan bu ilan ü ...  
 

Vergi müfettişi bir inceleme sırasında, adresinde bulunamayan bir mükellefi rahatlıkla sahte belge düzenleyicisi ilan edebilmekteydi. Başka hiçbir somut veriye dayanmayan bu ilan üzerine, o mükelleften mal veya hizmet alan tüm mükellefler de sahte belge kullanıcısı olarak ilan ediliyordu.
Artık mükellefleri sahte belge düzenleyicisi ve kullanıcısı ilan etmek bu kadar kolay değil. Bu durumdan Maliye Bakanlığı da sıkılmış olacak ki çıkardığı bir yönerge ile bu haksızlığı engellemek istedi.
Aslında bu düzenlemenin gerçek sebebi, sürekli hale gelen yargı kararları. Yargı, hiçbir somut veriye dayandırılmadan mükelleflerin sahteci ilan edilmesine karşı çıkıyor ve bu yönde kararlar veriyordu.

Durum tespit edilecek...
‘Sahte Belge Veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleme Ve Kullanmaya İlişkin İncelemelerde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönerge’, bahsettiğimiz haksızlığı ortadan kaldıracak pek çok hüküm içeriyor. Tamamına burada yer vermemiz mümkün değil, ancak özetleyebiliriz.
Yönergenin 6. maddesinde; sahte belge düzenlemeye yönelik vergi tekniği raporlarının şekli ve içeriğine ilişkin esaslar belirtilmiş. Burada yapılan düzenlemelerle sahte belge tespiti yapılırken birçok unsurun dikkate alınması istenmiş. Böylece, olayın gerçek mahiyetinin tespiti amaçlanmış. Buna göre;
- Mal/hizmet alış ve satışlarına ilişkin tespit edilebilen posta idaresi, banka ve benzeri kurumlar aracılığıyla veya elden yapılan ödeme ve tahsilatlara ait bilgiler yapılan incelemeler sırasında dikkate alınacak. Bu ödemeler eskiden olduğu gibi yok sayılamayacak.
- Form Ba ve Bs bildirimleri ile bu bildirimlere ilişkin analizler sonucu yapılan tespit ve değerlendirmeler yapılacak ve düzenlenecek raporlarda bunlara yer verilecek.
- Karşıt incelemeler yapılmadan kimse sahteci olarak ilan edilemeyecek.
- Konuyla ilgili olarak yargı mercilerince verilmiş ve istikrar kazanmış kararların dikkate alınması gerekiyor.
Bunlar yönergede yer alan hükümlerin sadece kısa bir özeti. Gerçekten mükellefi bu konuyla ilgili zor durumda bırakmak artık hiç kolay gözükmüyor.
Yönergeler dönemi yaşıyoruz. Son dönemde, mükellefleri ve mükelleflerin vergisel temsilcileri olan mali müşavirleri ilgilendiren pek çok yönerge yayımlandı. Bunlar üzerinde durmaya devam edeceğiz.

SOSYAL GÜVENLİK
Gelir Testinde Başvuru Süresi Uzatıldı
Kişilerin öncelikle sağlıklarının korunmasını ve sağlık riskleri ile karşılaşmaları halinde ise oluşan harcamaların finansmanını sağlayan Genel Sağlık Sigortası 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren herkesi zorunlu olarak kapsama dahil etmiştir.
6552 sayılı kanun ile SGK tarafından resen adlarına GSS borcu çıkarılan kişilere, 6 ay için Genel Sağlık Sigortası’nın gelir testine müracaat ederek gelir durumlarına göre borç durumlarının güncellenmesi ya da silinmesi kolaylığı getirildi.
İşten ayrılıp bugüne kadar da zorunlu Genel Sağlık Sigortası için gelir testine gitmeyenler en geç 31 Mart 2015 tarihine kadar adreslerinin bulunduğu kaymakamlıktaki Sosyal Yardımlaşma Vakfı’na gelir testi için müracaat etmelilerdi. Gelir testi sonucu borç çıkması durumunda ise yapılandırma ile ödeme yapabilmesi için 30 Nisan 2015 tarihine kadar ilgili SGM’ye başvurulması gerekmekteydi. Ancak bu konuda gerek bilgilendirmenin eksik olması, gerekse de beklenen başvuru sayısının altında kalınması sebebiyle süreler uzatıldı!
Resmi Gazete’de 31 Mart 2015 tarihinde yayımlanan kararda, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun geçici 53’üncü maddesinde yer alan başvuru süresi maddede belirtilen sürenin bitiminden itibaren altı ay uzatıldı.
Buna göre;
* Genel Sağlık Sigortası tescili yapılmış olup da gelir testine hiç başvurmayanlardan, 30 Eylül 2015 tarihine kadar gelir testine başvuran kişilerin GSS primleri yapılan gelir testi sonucuna göre tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirilecek.
* Gelir testi yaptırması gereken kişiler; herhangi bir şekilde SGK’li çalışması olmayanlar, sosyal güvenlik kapsamında bulunmayanlar, işsizler, 25 yaşını dolduran kişiler veya öğrenime devam etmediği için sosyal güvencesi anne-babası üzerinden devam etmeyenlerdir.
* Aynı zamanda bu kişilerin 2014 yılı nisan ayından önce tahakkuk etmiş olduğu halde ödenmemiş olan Genel Sağlık Sigortası prim borçları, yapılandırma işlemlerinden sonra düzenlendiği biçimde ödenmesi halinde bu borçlara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilmekte.

 
Yorun Yap

Henüz Hiç Yorum Yapılmamış
İlk Yorum Yapacak Siz Olun !
   
 
9,4813
8,3150
5,5916

 


         

1479 sok no:7 k:1 Berent Apt. Alsancak
Telefon : 232 441 78 74
E-Posta :info@mithatdekmalimusavirlik.com