Mithat DEK
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

  Asgari Geçim İndirimi
  Beyanname Süreleri
  Defter Tasdik Ücretleri
  İş Kanunu IPC
  Hizmetlerimiz
  Sıkça Sorulan Sorular
  Sakatlık Mevzuatı
  M2 İnşaat Maliyet Bedelleri
  Vergi Takvimi
  Vergi Kodları
  Vakıflar Mevzuatı
  E-devlet

 

  Açık & Kapalı Fatura Ayırımı
  SSK Emeklilik Yaşı
  SSK Emeklilik Şartları ?
  Bagkur Kademeli Emeklilik
  Sıkça Sorulan Sorular
  Devletten nasıl çeyiz yardımı alacaksınız?
  İşçilerin babalık izni 5 gün olacak
  Dilekçe ve Formlar

SSK Emeklilik Yaşı
SSK’na Göre Normal Şartlarla Emekli Olacak ERKEKLER İçin Hesaplama Tablosu
 
Türkiye’ye  Yeni Hizmet ; Artık tüm SSK’lılar   için  118 70’denEmeklilik hesaplama,SSK Hizmet Dökümüne ulaşabilirsiniz
 
 
“Nezaman emeklı olurum”  Diye düşünme derdine son ! 118 70’iarayarak uzman ekıbımız sızın verecegınız bılgıler dogrultusunda Emekliik Hesaplaması Yaptırabilir ve Hizmet Dökümü Sorgulatabilirsiniz
 
 
 
Erkek Sigortalıların Tamamlaması Gereken Yaş, Sigortalılık Süresi ve Prim Gün Sayısı
İşe Başlama Tarihi Tamamlaması gereken sigortalılık süresi Tamamlaması gereken yaş Tamamlaması gereken prim ödeme süresi
08.09.1976 ve daha öncesi 25 Yok 5000
09.09.1976-23.05.1979 25 44 5000
24.05.1979-23.11.1980 25 45 5000
24.11.1980-23.05.1982 25 46 5075
24.05.1982-23.11.1983 25 47 5150
24.11.1983-23.05.1985 25 48 5225
24.05.1985-23.11.1986 25 49 5300
24.11.1986-23.05.1988 25 50 5375
24.05.1988-23.11.1989 25 51 5450
24.11.1989-23.05.1991 25 52 5525
24.05.1991-23.11.1992 25 53 5600
24.11.1992-23.05.1994 25 54 5675
24.05.1994-23.11.1995 25 55 5750
24.11.1995-23.05.1997 25 56 5825
24.05.1997-23.11.1998 25 57 5900
24.11.1998-08.09.1999 25 58 5975
09.09.1999-Reformun yürürlük tarihine kadar -- 60 7000
Reformun yürürlük tarihinden itibaren 2035’e kadar -- 60 9000(Kanunun yürürlüğe girdiği tarih ile 31/12/2008 tarihleri arasında sigortalı sayılanlar için 7100 gün olarakVe 1/1/2009 tarihinden itibaren sigortalı sayılanlar için ise her takvim yılı başında 7100 güne 100 gün eklenmek suretiyle 9000 güne çıkacaktır.)
 
 
 
 
B- İlk Defa 08.09.1999- Reformun Yürürlük Tarihi Arasında Sigortalı Olan Erkeklerin Emekliliği
 
İlk defa 08.09.1999 tarihi ile sosyal güvenlik reformunun yürürlük tarihleri arasında çalışmaya başlayan SSK sigortalılarına aşağıdaki şartlarla yaşlılık aylığı bağlanacaktır;
 
a) Erkek ise 60 yaşını doldurmuş olması ve en az 7000 gün, 
 
b) Erkek ise 60 yaşını doldurmuş olması, 25 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 4500 gün, 
 
Emeklilik primi ödemiş olmaları şartı ile
 
emekli
 
aylığına hak kazanacaklardır. 
 
Yani, reformun yürürlük tarihinden önce işe girmiş olanlar için halen geçerli olan emeklilik yaşları ve şartlarında herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.
 
Halen hem memurlar, hem Bağ-Kur’lular hem de SSK’lılar için kadınlarda 58 ve erkeklerde de 60 yaş sınırı 1999’dan beri uygulanıyor. 
 
Ayrıca, yaşlılıktan emeklilik de sistemin sigortası işlevini görüyor. Yani, kadınlarda 58 ve erkeklerde de 60 yaşına gelmesine rağmen prim gün sayısı yeterli olmayanlar da 5400 günle emekli olabiliyor. 
 
 
ERKEK
YILLAR YAŞ
2008-2035 Değişmiyor
2036-2037 61
2038-2039 62
2040-2041 63
2042-2043 64
2044’ten itibaren 65
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
C- İlk Defa Reformun Yürürlük Tarihinden Sonra Sigortalı Olan Erkeklerin Emekliliği
sskemekli.com
İlk defa Reformun Yürürlük Tarihinden Sonra sigortalı olacak erkekler için emeklilik yaşı 2036 yılına kadar 60, 2036 yılından itibaren ise kademeli olarak artacak ve 2044 yılında 65’e ulaşacaktır. Yıllar itibarıyla erkek sigortalılar için emeklilik yaşları aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi artacaktır.
 
Ancak, reformdan sonra işe girenlerde 2036 yılına kadar yaş koşulu değişmemekle birlikte prim gün sayısı 7000 gün sayısı her yıl 100’er gün artırılarak (7100, 7200, 7300… gibi) uygulanacak. Bu süre, 2028 yılında 9000'e ulaşacak. İlk defa 2028 yılında işe girecek olan bir sigortalının emekliliğinde 9000 gün prim ödeme şartı aranacak.
 
 
 SSK’na Göre Normal Şartlarla Emekli Olacak KADINLAR İçin Hesaplama Tablosu
 
 
 
Kadın Sigortalıların Tamamlaması Gereken Yaş, Sigortalılık Süresi ve Prim Gün Sayısı
İşe Başlama Tarihi Tamamlaması gereken sigortalılık süresi Tamamlaması gereken yaş Tamamlaması gereken prim ödeme süresi
01.04.1981 öncesi 20 Yok 5000
01.04.1981-08.09.1981 20 38 5000
09.09.1981-23.05.1984 20 40 5000
24.05.1984-23.05.1985 20 41 5000
24.05.1985-23.05.1986 20 42 5075
24.05.1986-23.05.1987 20 43 5150
24.05.1987-23.05.1988 20 44 5225
24.05.1988-23.05.1989 20 45 5300
24.05.1989-23.05.1990 20 46 5375
24.05.1990-23.05.1991 20 47 5450
24.05.1991-23.05.1992 20 48 5525
24.05.1992-23.05.1993 20 49 5600
24.05.1993-23.05.1994 20 50 5675
24.05.1994-23.05.1995 20 51 5750
24.05.1995-23.05.1996 20 52 5825
24.05.1996-23.05.1997 20 53 5900
24.05.1997-23.05.1998 20 54 5975
24.05.1998-23.05.1999 20 55 5975
24.05.1999-08.09.1999 20 56 5975
09.09.1999-Reformun yürürlük tarihine kadar Yok 58 7000
Reformun yürürlük tarihinden itibaren 2035’e kadar
 
sskemekli.com
 
Yok 58 9000(Kanunun yürürlüğe girdiği tarihle 31/12/2008 tarihleri arasında sigortalı sayılanlar için 7100 gün olarak Ve 1/1/2009 tarihinden itibaren sigortalı sayılanlar için ise her takvim yılı başında 7100 güne 100 gün eklenmek suretiyle 9000 güne çıkacaktır.)
   
 
 
 
 
 
 
 
                              B- İlk Defa 08.09.1999- Reformun Yürürlük Tarihi Arasında Sigortalı
 
 
 
 
 
Olan Kadınların Emekliliği
sskemekli.com
İlk defa 08.09.1999-08.09.1999 tarihi ile sosyal güvenlik reformunun yürürlük tarihleri arasında işe giren kadın sigortalılara Sosyal Sigortalar Kanuna göre aşağıdaki şartlarla yaşlılık aylığı bağlanacaktır.
 
a) Kadın ise 58 yaşını doldurmuş olması ve en az 7000 gün, 
b) Kadın ise 58 yaşını doldurmuş olması, 25 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 4500 gün, 
 
Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmaları şartı ile yaşlılık (emekli) aylığına hak kazanacaklardır. Yani, 08.09.1999 tarihinden sonra sigortalı olan kadınlar kademeli emeklilikten yararlanamayacaklardır. 
 
C- İlk Defa Reformun Yürürlük Tarihinden Sonra Sigortalı Olan kadınların Emekliliği
 
İlk defa reformdan itibaren sigortalı olacak kadınlar için emeklilik yaşı 2036 yılına kadar 58, 2036 yılından itibaren ise kademeli olarak artacak ve 2048 yılında 65’e ulaşacaktır. Yıllar itibarıyla kadın sigortalılar için emeklilik yaşları aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi artacaktır.  www.sskemekli.com
 
KADIN
YILLAR YAŞ
2035’e kadar Değişmiyor
2036-2037 59
2038-2039 60
2040-2041 61
2042-2043 62
2044-2045 63
2046-2047 64
2048’den itibaren 65
 
 
 SSK’lı özürlüler için bağlanacak aylıkların aylık bağlama oranı, 5400 gün üzerinden hesaplanan orandan az olamayacaktır.
 
Rapor oranı ve derecesi
 
Sigortalılık I. Derece II: Derece III: Derece
 
başlangıcı (Yüzde 80+) (Yüzde 60-79) (Yüzde 40-59)
 
05.08.1991 ve 15 yıl- 15 yıl- 15 yıl-
 
daha önce 3.600 gün 3.600 gün 3.600 gün
 
06.08.1991- 15 yıl- 15 yıl, 8 ay- 16 yıl, 
 
05.08.1994 3.600 gün 3.680 gün 3.760 gün
 
06.08.1994- 15 yıl- 16 yıl, 4 ay- 17 yıl,
 
05.08.1997 3.600 gün 3.760 gün 3.920 gün
 
06.08.1997- 15 yıl- 17 yıl, 18 yıl, 
 
05.08.2000 3.600 gün 3.840 gün 4.080 gün
 
06.08.2000- 15 yıl- 17 yıl, 8 ay 19 yıl,
 
05.08.2003 3.600 gün 3.920 gün 4.240 gün
 
05.08.2003’den 15 yıl- 18 yıl- 20 yıl-
 
sonra 3.600 gün 4.000 gün 4.400 gün
 
sskemekli.com
 
8,6301
7,8596
5,1489

 


         

1479 sok no:7 k:1 Berent Apt. Alsancak
Telefon : 232 441 78 74
E-Posta :info@mithatdekmalimusavirlik.com